ส่วนสนับสนุนงาน สำนักงานบริหารงานวิจัย ส่วนสนับสนุนงาน

ฝ่ายงาน|หน่วยงานในสังกัด ฝ่ายงาน
ORA CMU Logo
Copyright © 2020 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Office of Research Administration
ติดต่อเรา
สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ช่องทางสื่อสาร
  • E-mail : ora@cmu.ac.th
  • Phone : 053-94-3603 - 15
ยอดเข้าชม